ఆదివారం, ఏప్రిల్ 26, 2020

ఆర్యభట్ట చెప్పిన π విలువ - Sailorbook

హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన పూర్వీకులలో π విలువను వివిధ దేశాలకు చెందిన  గణిత శాస్త్రవేత్తలు చాలామందే చెప్పారు. కానీ వారంతా కొన్ని దశాంశాలవరకే చెప్పగలిగారు. కానీ దాని విలువను 31 దశాంశాలవరకూ ఖచ్చితంగా గణించి చెప్పినవాడు మన ప్రాచీనుడైన ఆర్యభట్ట. ఏసాంకేతిక విజ్ఞానమూ అందుబాటులో లేని ఆకాలంలోనే అంటే 4వ శతాబ్ధంలోనే ఆర్యభట్ట 31దశాంశాలవరకూ గణించగలిగాడు. అదేసమయంలో π విలువను కృష్ణుని ప్రార్ధిస్తున్నట్లుగా ఉండే ఒక సంస్కృత శ్లోకరూపంలో వ్య్క్తపరిచాడాం ఆర్యభట్ట ప్రత్యేకత. ఆశ్లోకం దానిలో ఉన్న మార్మిక అర్ధం ఈ క్రింది వీడిలోయో ఇచ్చాను చూడండి, అలాగే నా చానెల్ ఇప్పటివరకూ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వనివారు ఎవరెన ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. మీ అందరి ప్రోతాహంతో మరిన్ని మంచి వీడీయోలు చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తాను.
https://www.youtube.com/watch?v=Y57SsLQTxBw&t=26s

0 కామెంట్‌లు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి