శుక్రవారం, జులై 04, 2014

సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అస్తమయంస్వతంత్ర భారత రూపశిల్పి  సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్  తేదీ 15-ఆగస్టు-1950  ఉదయం గం.9.37 ని.లకుహృద్రోగంతో మరణించారు.