గురువారం, జనవరి 30, 2014

బ్రేకింగ్-న్యూస్ .. బాపూజి ఇకమనకిలేరు .. భారతజాతి మహాత్ముని కోల్పోయిందిప్రపంచ శాంతికి కృషిచేసిన మహాత్ముని అస్తమయం.. ప్రార్ధనకి వెళ్ళి వస్తుండగా  ఒక యువకుని దుస్సాహసం...  ..భారతజాతి మహాత్ముని కోల్పోయింది. మహాత్ముని మరణవార్త విని ప్రజలు ఖిన్నులయ్యారు. ప్రజలని సమ్యమనం పాటించవలసిందిగా మన ప్రధానమంత్రి నెహ్రు విజ్ఞప్తి చేసారు........

0 కామెంట్‌లు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి