శుక్రవారం, మార్చి 28, 2014

తెలుగుతెరపైకి దూసుకువస్తున్న కొత్త గాయకుడు.తెలుగుతెరకి ఈమధ్యనే విడుదలయిన శ్రీశ్రీశ్రీ మర్యాదరామన్న చిత్రం ద్వారా సరికొత్త గాయకుడు పరిచయం అయ్యాడు. పిట్టకొంచెం కూతఘనం అనిపిస్తున్న ఆగాయకుడి వయసు కేవలం ఇరయైరెండేళ్ళే.


అతనిపేరు :    శ్రీపతి పండితారాధ్యుల  బాలసుబ్రహ్మణ్యం

క్లుప్తంగా :     ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం అని,

ముద్దొచ్చినప్పుడు :  (కొందరికి మాత్రమే) "బాలు" అనికూడా పిలువవచ్చు.