శుక్రవారం, డిసెంబర్ 20, 2013

తమసోమా జ్యోతిర్గమయ


సరిగ్గా  ఏడాదిక్రితం.. సోమవారం ఉదయాన్నేఆఫీసుకి రెడీఅవుతూ పేపర్ తీసాను.

"ఢిల్లీలో కదులుతున్న బస్సులో యువతిపై అత్యాచారం... " 72 ఫాంట్ లో మెయిను  హెడ్డింగుతో వార్త ప్రచురించారు.సాధారణంగా నాకు అటువంటి వార్తలు చదవడం ఇష్టం ఉండదు, అందుకే డైరెక్ట్ గా  స్పోర్త్స్ పేజికి వెళ్ళిపోయాను.తర్వాత ఇంక ఆరొజు దానిగురించి కూడా  అలోచించలేదు.రోజు పేపరుతీస్తే కనపడే అనేక నీచసంఘటనలలో ఇదికూడాఒకటి అనుకున్నాను.

 కానీ ఇరవైనాలుగుగంటలు గడవకుండానే చలినికూడా లెఖ్ఖ చెయ్యకుండా ఢిల్లీయువత ఉద్యమించిన తీరు చదివిన తర్వాతగాని జరిగిన ఘోరం తాలూకూ తీవ్రత నాకు అర్ధం కాలేదు.  అర్ధరాత్రి దేశరాజధానిలో కదులుతున్న బస్సులో ఒక ఆడపిల్లని ఒంటరిదాన్నిచేసి మృగాల్లా బిహేవ్ చెసిన కొందరు మనుషుల పైశాచికత్వం చదువుతుంటే రక్తం ఉడికిపోయింది. నిర్భయ, దామిని అంటూ ఎవరికి తోచిన పేర్లు వాళ్ళుపెట్టుకుంతూ దాదాపు 15 రోజులు దేశమంతా అమెగురించే చర్చలు. ఆ 15 రోజులు ప్రతిరోజూ నరకాన్నీనుభవిస్తూ కూడా  "నాకు బతకాలని ఉంది.."  అని ఆ అమ్మాయి అంటున్న మాటలువింటూ  ఎమీచెయ్యలేని   నిస్సహాయతతో దేశంమొత్తం చూస్తుండగా ఆఅమ్మాయి లోకాన్నివిడిచి వెళ్ళిపోయింది...

 కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక రోజు నేను బైక్ చెడిపోయిందని అర్టిసి బస్సులో ఆఫీసుకి బయలుదేరాను.ఉదయాన్నే మార్నింగు షిఫ్టు.. అపటికింకా పూర్తిగా తెల్లారలేదు.కొంచెం చలిగా కూడా ఉంది

"...అయినా ఇందులో ఆ అమ్మాయి తప్పు కూడా ఉందిలేరా అంత అర్ధరాత్రప్పుడు ఆ అమ్మాయి రోడ్లమీదతిరగడం ఎందుకు చెప్పు..."అన్నాడు బస్సులో నా ముందు సీట్లో కూర్చున్న ఒక సీనియర్ సిటిజన్ పక్క సీట్లో ఉన్న ఇంకో పెద్దాయనతో.

         వాళ్ళిద్దరు నిర్భయ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారని నాకు అర్ధం అయ్యింది. బహుశా వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటా.


"..జరిగిన ఘోరాన్ని చూసినతరువాత కూడానీకు అలా ఎలా అనాలంపిస్తోందిరా.." అన్నాడు రెండో ఆయన కొంచెం మొహం చిట్లించి.

"జరిగినది ఘోరమే నేను కాదనట్లేదు.. కాని అలా జరగడానికి దారితీసిన పరిస్ఠితులు కూడా అలోచించు.." అన్నాదు మొదటాయన.

 ఈయన కొంచెం అలోచనలో పడ్డాడు... ఇదే ఊహ నాకు కూడా ఒకసారి వచ్చింది. ఆమె ఆ టైంలో అలా బైటకి వెళ్ళకుండాఉంటే బాగుండేదేమో అని నేను కూడా అనుకున్నాను.

రెండోఅయన ఒక నిముషం ఆగి ఎదోసమాధానం చెప్పడానికి రడీ అవుతున్నాడు.. ఇంతలో....

"అయ్యా మీరంతా బాగా చదువుకున్నోళ్ళు కదా.. పెద్దపెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉండి ఉంటారు.... ఆ పిల్లని అంత కిరాతకంగా చంపేసిన నాయాళ్ళని వదిలేసి, ఆ పిల్ల వైపు తప్పులు ఎతుకుతారేటి సామి..."  పక్క సీట్లో కూర్చున్న ఒక ముసలాయన వీళ్ళవైపే సూటిగా చూస్తూ ప్రశ్నించాడు.

             అతని వాలకం చూస్తూఉంటే ఉత్త పల్లెటూరిమనిషి అని అర్ధం  అయిపోతోంది.మాటతీరుమాత్రం చాలా దృడంగా ఉంది.

      అప్పటికి ఇంకా తెల్లవారలేదుగాని కొంచెం వెలుగు రేఖలు కనపడడం ప్రారంభించాయి

"..నేను వాళ్ళని సపోర్ట్ చెయ్యట్లేదయ్యా... ఆ అమ్మాయి ఆ టైంలో అలా బైటకి వెళ్ళడంవల్లేకదా ఇంతఘోరం జరిగింది.. సెకండుషో సినిమాకి వెళ్ళిందిట బోయ్ ఫ్రెండుతో కలిసి..." వివరణ ఇస్తూనే కొంచెం వెటకారం మిక్స్ చేస్తూ అన్నాడు.

అతనేంచెప్తాడో విందామని నేను అతనివైపు చూసాను.

"...సినిమాకి వెళ్ళిందని మీరు తప్పు పడుతున్నారు, సరే సినిమాకి కాకుండా , వాళ్ళ నాన్నకి ఒంట్లో బాగోక మందులు తీస్కునిరాటానికి బైటకి ఎల్లింది అనుకొండి, అప్పుడు కూడా నాయాళ్ళకి చిక్కితే ఇలాగే చేసేవోళ్ళుగదండి...."
                   
 ఒక్కసారి ఇతని మాటలు ఆగిపోయాయి...ఒకనిముషమాగి  "..అవుననుకో, కానీ ఈరొజుల్లో ఈ ఆడపిల్లల డ్రస్సులు ఎలాఉంటున్నాయో చెప్పు , చాల వరకు దారుణాలు జరగడానికి ఇదికూడా ఒక కారణమే.. " సమర్దించుకోవడానికి దారులు వెతుకుతూ అన్నాడు.


".. అయిదేళ్ళ పసి పిల్లల్ని కూడా వదలటంలేదు కదా బాబు ఈ నాయాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఏబట్టలు ఏసుకున్నారని బాబు ..."  ఒక్కసారిగా తలంటేసాడు.

"....." ఇవతలవైపు సమాధానం లేదు...

"..మనం మంచి చెయ్యక పోయినా పర్వాలేదు బాబు, పనిగట్టుకుని రాళ్ళు వెయ్యకూడదు. నాకు తెలుసు నేను మీకు చెప్పేఅంతవాడిని కాదు, కాని మీలాటి పెద్దపెద్ద వాళ్లు కూడా ఇలా దెబ్బతిన్న వాళ్ళ వైపు తప్పులు ఎతుకుతూ, జరిగిన ఘొరాల్లో వాళ్ళకి వాటా ఇస్తూ ఉంటే తప్పు చేసిన నాయాళ్ళకి ఇంక భయమేటుంటది బాబు...." అతని గొంతు కొంచెం జీర వచ్చింది. చదువుకోనివాడైనా అతని ఆలోచనావిధానం ఎంతోనిర్మలంగా ఉంది. ఒకేసారి నామనసులో ప్రశ్నలకికూడా సమాధానం చెప్పేశాడనిపించింది.

ఇంతలో అతని స్టాప్ వచ్చినట్లుంది.. "పొరపాటుగా ఎమైనా మాట్లాడి ఉంటే తప్పెట్టుకోకండి బాబు.. నాకు తోచింది చెప్పాను అంతే...చదువుసంధ్య  లేనోడిని...." అంటూ దిగిపోయాదు.


                                              "................."

"...అతనన్నది నిజమేలే నేనే తప్పుగా మాత్లాడానేమో.." అన్నాడు ఈయన బాధగా మొహం పెట్టి ఒక పది నిముషాల తరువాత.

   పోనిలే వదిలై.. అన్నాదు రెండో ఆయన అనునయంగా. ఒక పావుగంట తర్వాత వీళ్ళ స్టాప్ వచ్చింది దిగిపోయారు.

అప్పటికి పూర్తిగా తెల్లవారింది.. గోరువెచ్చని కిరణాలు వెలుగులో నేను నెక్స్ట్ స్టాప్ లో బస్సుదిగి ఆఫీసువైపు నడిచాను                                                       తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
                                                       (చీకటి నుంచి వెలుగు వైపుగా)

ఆదివారం, డిసెంబర్ 15, 2013

నీ ఎంకమ్మా ............... !!! ????

అసలు నీఎంకమ్మా   అనేపదం ఎప్పుడు ఎక్కడమొదలయ్యిందో ఖచ్చితంగా తెలియదుగాని ... కామెడి నటుడు బ్రహ్మానందం దీనికి ప్రమోటర్ గా సినిమాలలో వ్యవహరించి అందరికి దగ్గరచేసేసాడు. అసలు ఇది తిట్టా కాదా అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి.

హైస్కూలులో ఉన్నప్పుడు "ఒరై నీఎంకమ్మా ఇంత చిన్న లెక్క చెయ్యడానికి ఇంతసేపా..." అని కొత్తగా వచ్చిన కుర్రమాస్టారు అంటున్నప్పుడు ఈ పదంలో ఎదో తెలియని  గమ్మత్తు కనిపించింది.
                                                         
                                    ఆ మాట అంటున్నప్పుడు పక్క క్లాసులోంచివిన్న హెడ్మాష్టారు ఆయనని పక్కకి తీసుకుని వెళ్ళి పిల్లల ముందు అలాంటి పదాలు వాడినందుకు ఆయనకి క్లాసు పీకినప్పుడు అదేపదం కొంచెం భయపెట్టింది.
కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు "అరెయ్ మామా నీఎంకమ్మా సైకిల్ టైర్ పంక్చెర్ అయితే ఒక ఫొన్ కొట్టచ్చుకదరా, నాబైక్  మీద డ్రాప్ చెసేవాడిని ... " అని కృష్ణ అంటున్నప్పుడు   ఇదే పదం  మాఇద్దరిమధ్య రిలేషన్ చాలా క్లొజ్ అనిపించేలా చేసింది.

ఈ పదానికి అర్ధం ఏమిటి అన్న విషయాన్ని పక్కనపెడితే  అవసరాన్ని అవకాశాన్ని బట్టి  ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా వాడేసే వెసులుబాటు ఈపదంలో ఉంది. అయితే పెద్ద వాళ్ళ ముందు మాత్రం కొంచెం అలొచించి  ప్రయోగించాలి
ఆమధ్య ఉత్సాహం ఎక్కువైపోయి అందరూఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈపదం వాడి పెద్దవాళ్ళతో ముక్కదొబ్బులు తిన్నప్పుడు, మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళుదగ్గరపెట్టుకోవలసిన అవసరాన్ని గుర్తుచేసింది.
అన్నట్టు ఈపదం జండర్ ఇండిపెండెంట్.

" నీఎంకమ్మా టెన్-మినిట్స్ నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాను , లంచ్ కి రావడానికి ఇంతసేపా... " కూట్ గా, ప్రొఫెషనల్ గా ఉండే నాకొలిగ్ చాలా కాజువల్ గా  నాతో అంటున్నప్పుడు అదే పదం ఎంతో ముద్దుముద్దుగా అనిపించిది.
కనుక పెద్దవాళ్ళకి తగుమాత్రం గౌరవం ఇచ్చేస్తూ వాళ్ళులేనప్పుడు ఈ పదం వాడుకుంటూ ఎంజాయ్ చెయ్యచన్నమాట. అది నాడిస్కవరి.....శుక్రవారం, నవంబర్ 29, 2013

మంచి దొంగ

పెట్టిన టైటిల్ ని బట్టి ఇదేదో చిరంజీవిసినిమా తాలూకూ కబుర్లు అనుకోకండి. ఇది నిజంగానే ఒక మంచిదొంగ గురించిన విషయం....దొంగలందు మంచిదొంగలు వేరయా అని నిరూపించాడు సదరుదొంగగారు

చైనాలో సెంట్రల్ ఫ్రావిన్సు హుననులో నివాసం ఉండే జోబిన్ అనే పెద్దమనిషి టాక్సీలొ ప్రయాణిస్తూ తన ఐఫోనుని పోగొట్టుకున్నాడు. ఆదేమో షేరింగుటాక్సీ దానితో దొంగను పట్టుకోవడం కుదరలేదు.

ఇంక ఎమీచెయ్యలేక , తన ఫోనులో కాంటాక్ట్స్ తాలూకూ బాక్-అప్స్ తనవద్ద లేవని కనుక తన మీదదయతో ఫోను తిరిగి ఇచ్చేయమని కోరుతూ తన అడ్రసుకూడా అందులో జత చేస్తూ దొంగగారి చెతిలో ఉన్న తనఫోనుకి టెక్స్ట్ మేసేజి పెట్టాడుట.

ఆమేసేజి చదివిన ఆదొంగగారికి అతనిమీద బొల్డంత జాలివేసిందిట. కాని ఫోను తిరిగి ఇచ్చేయడానికి మనసు ఒప్పుకోకపోవడంతో, బాగా అలోచించి కొట్టేసిన మొబైల్లోని కాంటాక్ట్స్ అన్నీ ఒక పేపరుమీద దాదాపు 11 పేజిలు పెన్నుతో రాసి సదరు పెద్దమనిషిగారికి కొరియర్ చేసాడుట.కొరియర్ అందుకున్న సదరు పెద్దమనిషిగారు తగుమాత్రంగా సంతోషపడి వేరే ఫోన్ కొనుక్కునాడుట.

  ఆధారం :   http://telugu.webdunia.com/newsworld/news/international/1311/28/1131128087_1.htm


గురువారం, నవంబర్ 28, 2013

సచిన్ను పొగడద్దు(ట) .... ఎందుకంటే అతను భారతీయుడు

 
ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయిన సచిన్ ని పాకిస్తాన్ మీడియా మరీ ఎక్కువగా  పొగిడెస్తోందిట.... ఈ పొగిడే హడావిడిలో పడి సచిన్  శత్రుదేశమైన  భారతీయుడనే ప్రాధమిక విషయాన్ని మీడియా మర్చిపోతోందిట...


కనుక ఇకనైనా సచిన్ను పొగడడం అపేసి ఈమధ్య అంతగా ఫాంలోలేక ఇబ్బందిపడుతూ పరుగులు సాధించలేకపోతున్న  కెప్టెన్ మిస్బా ఉల్ హక్ ని పొగడమని అల్టిమేటం జారిచేసింది తాలిబన్ ఉగ్రవాద సంస్థ అయిన తెహ్రెక్-ఇ-తాలిబన్.
  మిస్బా ఉల్ హక్ సరిగ్గా ఆడలేకపోవచ్చు కాని అతను పాకిస్తానీకనుక అతనిని పొగడచ్చు, సచిన్ గొప్ప ఆటగాడు కావచ్చు కానీ అతను భారతదేశానికి చెందినవాడు అది మర్చిపోవద్దు అని నొక్కి చెప్తునాడు ఆ సంస్థకి చెందిన అధికార ప్రతినిధి షాహిదుల్లా షాహిద్.


ఆధారం http://telugu.webdunia.com/sports/cricket/news/1311/28/1131128054_1.htm

There is something wrong.........
Vodka + Water =Injures to KIDNEYWhiskey+ Water = Injures HEART
        

Gin+ water = Injures Brain


  Rum + Water = Injures LIVERI think there is something wrong in water ...... శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 27, 2013

హాయిగానవ్వేద్దాం..


A wise man once sat in the audience & cracked a joke. 
All laughed like crazy. After a moment he cracked the same joke again and a little less people laughed this time. 

He cracked the same joke again & again, When there was no laughter in the crowd, 
he smiled and said 
“When u can't laugh on the same joke again & again, 
then why do u keep crying over the same thing again & again.”


...నా సొంతం కాదండోయ్..ఒక మంచి ఈ-మెయిల్... ఫ్రెండ్ పంపారు, అందరికి షేర్ చేద్దాం అని ఇక్కడ పెడుతున్నా... :)

శనివారం, ఆగస్టు 17, 2013

యువవారధి

ఇతరులకు సాయంచెయ్యాలి అనేమనసు మనలో చాలామందికి ఉంటుంది.కానీ కొంతమంది మాత్రమే దానిని ఆచరణలో చూపగలరు. సాయం అనేది డబ్బురూపంలోనే ఉండవలసిన అవసరం లేదు, నిరాశలోఉన్నవాడికి ఇవ్వగలిగే ఒకచిన్న మోరల్ సపోర్ట్ ,ఇన్ ఫీరియారిటి కాంప్లెక్స్ తో ముడుచుకుపొయే వాడికి ఇచ్చేకౌన్సెలింగ్,డిగ్రీ చేతిలోఉన్నా దానికి తగిన ఉద్యోగం సంపాదించుకొలేనివారికి చేయగలిగే గైడెన్స్  ఏదైనా సాయమే. దానికి పెద్దపెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టవలసిన అవసరంలేదు. చేయిచేయి కలిపి ముందుకునడిపే తోడుఉంటే చాలు.

                 సరిగ్గాఅదేభావనతో ఏర్పడ్డసంస్థే యువవారధి

హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఎంతోమంది యువతియువకులకు అనేకవిధాలుగా సాయపడుతోంది ఈసంస్థ. దాదాపు 1.4 మిలియన్ల NGOలు ప్రత్యక్ష్యంగాను పరోక్షంగాను ఈసేవలో భాగం పంచుకుంటున్నారు, ఇంకా  అనేకమంది యువతియువకులు  ఈసంస్థలో స్వచ్చందంగా పనిచేస్తున్నారు. హెల్ప్ అనేమాటకి ప్రత్యేకమైన డెఫినిషనేమీ ఉండదక్కడ. ఫలానాపనిని ఫలానాచోటే చెయ్యలనే నిబందనకుడా ఎమీఉండదు. మనం నేర్చుకున్న లేక అబ్సర్వ్ చేసిన పనిని నచ్చిన చోట ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యచ్చు. దానికి ఎవరి పర్మిషన్ కూడాఅవసరం లేదు(మరొకరికి ఇబ్బంది రానంతవరకు).

 ఈ స్వచ్చందసేవలొ భాగంపంచుకునేవారందరికి ఎవరి ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి ఉంటాయి.వారాంతాల్లోనో లేక ముందుగా అనుకున్న సమయానికో వాలంటీర్స్ అందరూ ఒకచోట కలుసుకుని చేయాలనుకుంటున్నపని విధి విధానాలను,జరుగుతున్నపనుల ప్రోగ్రసుని చర్చించుకుంటూ ముందుకుసాగిపోతారు.వీధిబాలలను శరణాలయాల్లో జాయిన్ చెయ్యడం, పల్లెలలో గ్రంధాలయాలను ఏర్పాటుచెయ్యడం, యువతకు కెరియర్ ఓరిఎంటెడ్ వర్క్-షాప్ లను కండక్ట్ చెయ్యడం,వాతావరణ కాలుష్యం, వాతావరణ పరిరక్షణ గురించి అవేర్నెస్ పెంపొందించడం ఇంకా ఎలక్టానిక్ వ్యర్ధాల రీ-సైక్లింగ్ వంటివి వీరి పోర్టిఫోలియోలో భాగంగా ఉంటాయి.అనేకమంది ఒకపక్క చదువుకుంటూకూడా ఇందులొ భాగస్వామ్యులవుతున్నారు.ఇటువంటి వాటిల్లో భాగస్వామ్యులవడం ద్వారా అప్పుడే చదువు ముగించుకుని ఉద్యోగ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతున్న యువతియువకులకి లీడర్ షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి. తమ ఉద్యోగ జీవితంలో టార్గెట్ల వెంట డేడ్ లైన్ల వెంట పరుగిడుతూనే సమాజసేవకి కుడా సమయం కేటాయిస్తున్న యువవారధి వాలంటీర్లందరికి ఈ బ్లాగుతరపున అభినందనలు.

Note :ఇందులొ భాగంపంచుకోవాలి అనే ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్ళు వారి వెబ్-సైటు (www.yuvavaradhi.com) ద్వారా అవసరమైన సమాచారం పొందవచ్చు.  


ఆదివారం, ఆగస్టు 11, 2013

క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్-2

                                 "పాలు తాగాలంటే ఆవుని కొనవలసిన అవసరంలేదు "

ఆవు కొనవలసిన అవసరం లేకుండానే ,అది ఉన్న వ్యక్తి వద్దకి మనం వెళ్ళి పాలు కొనుక్కొవచ్చు.క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కి సరిపొయే మాటయిది. ఈ సూత్రం ప్రకారమే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థ పని చేస్తుంది...

ఇందులో 3 రకములున్నాయి.

1.సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసు (సాఫ్ట్‌వేర్ యాజ్ ఎ సర్విస్)

     మనకి కావలసిన సాఫ్ట్ వేర్ కొనవలసిన అవసరం లెకుండా, క్లౌడ్ సర్వీసు అందించే సంస్థ కి కొంత సర్వీసు చార్జ్ పే చేసి మనం ఆ  సాఫ్ట్ వేర్ ని వాడుకొవచ్చు. ఇది ఆసంస్ఠ కి మనకి కుడా ప్రయోజన కరమైనది.లైటు వేసినంతసెపే మీటరు తిరుగుతుంది, తిరిగిన మీటరుకే మనం బిల్లు పే చెయ్యవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అదే విధంగా వర్కింగ్ అవర్స్ కే మనం గంటకి ఇంతా అని బిల్లు పే చెస్తే సరిపొతుంది.

2.హార్డ్‌వేర్  సర్వీసు (హార్డ్‌వేర్ యాజ్ ఎ సర్విస్)

    మనదగ్గరున్న సర్వర్ ల కంటె మంచి సర్వర్ అవసరం మనకి పడినప్పుడు మనదగ్గరున్న పాత సర్వర్లని పక్కనపెట్టవలసిన అవసరం రావచ్చు. ఆ విధంగా మనకి కొంచెం నస్టం  కలిగే అవకాశం  ఉంది.  క్లౌడ్ సర్వీసు ఉపయోగించినట్లైతే ఎప్పుడైనా మనసర్వర్ పెర్ఫార్మెన్సుని అప్-గ్రెడ్ చెసుకొవలసి వచినప్పుడు, పాత సర్వర్ స్థానంలో కొత్తసర్వర్ ని మనం కోరవచ్చు. ఏప్పుడైనా సర్వర్ ఐడియల్ గా ఉంచిన సమయంలొ బిల్లు చెల్లించవలసిన అవసరం ఉండదు.

3.డేటాబేస్ సర్వీసు (డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్విస్)

   కొంతమంది సర్విస్ ప్రొవైడర్లు డేటాబేస్ సర్విసుని కూడా అందిస్తారు.ఇక్కడ డేటాబేస్ ని మనం ఇనిస్టాల్/మైంటైన్ చెయ్యవలసిన అవసరం ఉండదు.సర్విస్ ప్రొవైడరే ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాడు.వాడిన దానికి మాత్రమే రెంట్ కడితే చాలు…

ఒక కంప్యూటరు,ఇంటెర్నెట్ సౌకర్యం ఉంటే ఏసాఫ్ట్‌వేర్ కొనవలసిన అవసరం లేకుండానే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్  ద్వారా మనపనులని చక్కపెట్టుకోవచ్చు.


ఇన్ని లాభాలు కనిపిస్తున్న చోటే కొన్ని నష్టభయాలు కూడా ఉన్నాయి  :


  మన మెయిల్ ఐడిలకే రక్షణ లేదని మొన్న అమెరికాలో జరిగిన స్నొడెన్ ఉదంతం మనకి నిరూపిస్తోంది. ఇక ఎంతో కష్టపడి డెవలప్ చేసుకున్నమన  సాఫ్ట్‌వేర్‌లకి రక్షణ ఎంత అన్నది అనుమానించాల్సిన విషయమే.


శనివారం, ఆగస్టు 10, 2013

క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్-1

సాధారణంగా సాఫ్ట్ వేర్ రంగంలో పనిచేసేవాళ్ళకి, ఇంటర్నెట్-కంప్యూటర్ వాడేవారు రోజు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లేదా క్లౌడ్ అనే పదాన్ని వింటూనే ఉంటారు.  వారిలొ చాలామందికి క్లౌడ్  గురించి అవగాహన బాగానే ఉంటుంది. ఐతే కొత్తగా సాఫ్ట్ వేర్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టే వారికి  క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద అవగాహన తక్కువగా ఉంటుంది .వారి అవగాహన కొసమే ఈ చిన్ని ప్రయత్నం.

"క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్‌'తో డేటా మొత్తాన్ని ఆన్‌లైన్‌లోనే సేవ్ చేసుకుని ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. "

మనం సాధారణంగా మన ఫైల్స్, ఫొటొలు గాని  మన కంప్యూటర్లోనో, లేదా ఏ పెన్‍డ్రైవులోనో సేవ్ చేసుకోవడం మనకలవాటు.   కాని అవి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనకు అందుబాటులొ ఉండాలంటే కొంచెం కష్టం.అయితే టెక్నాలజి మెరుగవుతున్నకొద్దీ గూగుల్ డ్రైవ్ లాంటి సెర్వీసులు అందుబాటులోకి వచ్చాక చాలా వరకూ కంప్యూటర్ లో సేవ్  చేయబడే ఫైల్స్, ఫొటొలు నుండీ వీడియోల వరకూ ఈ సేవల ద్వారా ఇంటర్నెట్లో సేవ్ చేయబడి  ఆపై షేర్ చెసుకొవడం , మరో చోటు నుండీ వీటిని పొందటం చాలా సులభం అయిపోయింది. ఎక్కడైనా నెట్ సెంటర్ నుంచి కూడా వీటిని యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం మనకి వచ్చింది.ఆఖరికి స్మార్ట్ ఫోన్ ల సహాయం తొ కూడా ఈ స్టోర్డ్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు   .

ఇప్పుడీ క్లౌడ్ అంటే ఏమిటో చూద్దాం.

కంప్యూటరులో సేవ్ చేసిన ఫైల్స్ ఏ విదంగా ఐనా పాడయ్యె అవకాశం ఉంది.. వైరస్ ఎటాక్ అవ్వవచ్చు లేక హార్ద్-డిస్కే క్రాష్ అవ్వవచ్చు, పొరపాటున డిలీట్ అయిపోవచ్చు. అందువలన ఇంటర్ నెట్ బేస్డ్  సేవింగ్ సెర్వీసెస్ ని వాడడం ద్వారా ఈ ప్రమాదం నుంచి సేవ్ కావచ్చు.. దీనినే ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటాం.

క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏమిటి?

మనకి తెలియకుండానే మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాడుతున్నాం.సోషల్ నెట్-వర్కింగ్ సర్వీసులు అందుబాటులోకి వచ్చాక ఫేస్‍బుక్ లేదా గూగుల్+ లాంటి సైట్ లలో ఫొటోలు అప్-లోడ్ చెయ్యడం/డౌన్-లోడ్  చెయ్యడం మనకి సాధారణం ఐపొయింది .   ఈ ఫైల్స్ ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్  ఉన్న ఏ కంప్యూటరు లేదా స్మార్ట్‍ఫోన్ ద్వారానో మీరు పొందవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ ఫైల్స్  రియల్ గా డేటా సెంటర్ అనబడే ఒక కంప్యూటర్ వేర్ హౌస్ లో సేవ్  చెయ్యబడి ఉంటాయి.ఇలా ఒక ఫైల్  ప్రపంచంలో అనేక డేటా సెంటర్లలో సేవ్  చేసి ఉంటుంది. ఒకటి పాడయిపోతే మరోటి అందుబాటులో ఉంటుంది.
*క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్‌  గురించి మరిన్ని వివరాలు తరువాతి పోస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ...

శుక్రవారం, ఆగస్టు 09, 2013

కామెంట్స్ పాలసీ


  • తెలుగు భాషని ఉద్దరించడం ఈబ్లాగ్‌ ఉద్దేశ్యం ఎంతమాత్రం కాదు.నాకు అంత సీన్ కుడా లేదు ..ఇక్కడ మీకు దొరికేవి సాంకేతిక అంశాలమీద కబుర్లు మరియు కొన్ని కాలక్షేపం బఠానీలు మాత్రమే... గమనించగలరు... :) 

  • నిజ జీవితంలో పరిచయం లేని వ్యక్తి తారసపడినపుడు ఆ వ్యక్తి పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తామో అదే విధంగా పరిచయం లేని సాటి బ్లాగర్‌తో వ్యవరించాలన్న కనీస అవగాహన బ్లాగర్లకు, వ్యాఖ్యాతలకు ఉంటుందని భావిస్తున్నాం. అటువంటివారి వ్యాఖ్యానాలనే అనుమతించగలమని సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాం.

  • ఆధిక్యత, వెటకారం, హేళన, దూషణలతో నిండిన కామెంట్లు తొలగిస్తాము. ఈ కారణాలతో తొలగించబడిన కామెంట్లు రాసినవారు మరొకసారి కామెంట్ రాయడానికి –అది ఎలా ఉన్నప్పటికీ– అనుమతించడం సాధ్యం కాదని విన్నవించుకుంటున్నాం.

  • వ్యాఖ్యానాల్లో సభ్యత సంస్కారాలు తప్పని సరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలని కోరుతున్నాం. చేరువగా లేమన్న ధైర్యంతో ఇస్టమొచ్చినట్లు వ్యాఖ్యానించవచ్చని భావించడం అనాగరికత అని గౌరవనీయ సందర్శకులు గమనించగలరు.

  • మరొకరి పేరుతో వ్యాఖ్యానించడం వారి ఐడెంటిటీని దొంగిలించినట్లే. అది హీన సంస్కృతి,పూర్తిగా అభ్యంతరకరం. అటువంటివారి కామెంట్లను అనుమతించలేము. అటువంటి వారి కామెంట్లు పొరబాటున ఆమోదం పొందితే మాకు తెలియ జేయండి. తొలగిస్తాము. అయితే అలాంటి వ్యాఖ్యానాలకు బ్లాగ్ రచయితల భాద్యత లేదని గుర్తించ గలరు.

  • తెలుగులో ఉన్న ఏ బ్లాగ్‌లో నైనా దూషణలతో, హేళనలతో కామెంటు పెట్టినవారు ఈ బ్లాగ్‌లో కామెంట్ పెట్టడానికి అనర్హులు. ఏ బ్లాగర్‌తోనైనా అమర్యాదగా ప్రవర్తించినవారు ఎవరైనా ఇక్కడ కామెంట్ పెట్టినట్లయితే తెలియజేయండి. నిర్ధారించుకుని తొలగిస్తాము.

  • ఈ కామెంట్స్ పాలసీలో ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు లేకుండా మార్పు చేర్పులు చేయడానికి ఈ బ్లాగర్లకు హక్కు ఉంది.