గురువారం, నవంబర్ 28, 2013

There is something wrong.........
Vodka + Water =Injures to KIDNEYWhiskey+ Water = Injures HEART
        

Gin+ water = Injures Brain


  Rum + Water = Injures LIVERI think there is something wrong in water ...... 2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Nice joke....

నాగశ్రీనివాస చెప్పారు...

థాంక్యు అజ్ఞాత గారు.. కాని రాయడం మర్చిపోయాను... అది ఎవరో ఫ్రెండ్ పంపిన మెయిలు నుండి సేకరించాను...కనుక మీ అభినందనలు వారికే చెందుతాయి

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి