సోమవారం, మార్చి 23, 2020

కరోనా ఇది చైనా సృష్టించిన భూతమా?

కరోనా,కరోనా,కరోనా కరీనా మాత్రమే తెలిసిన మనకి సరిగ్గా రెండునెలల క్రితం పరిచయమయ్యిందీ కరోనా. మొదట విన్నప్పుడు ఆ ఎక్కడో చైనాలోపుట్టింది , మనకేమవ్తుందిలే అనిపించింది అందరికీ. వారం రోజుల క్రితం వరకూ చైనాలో ఇంతమంది చనిపోయారు, ఇటలీలో పరిస్థితి ఇలాఉంది అంటుంటే, ఆ మనవరకూ ఏం రాదులే, ఏంకాదులే అని ధైర్యంగానే అనిపించింది.
కొన్ని రోజుల క్రితం  సినిమా హీరోలు రాంచరణ్, ఎంటీఅర్ లు ఇద్దరూ కలిసి  కరోనాతో జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటూ వీడీయోలు రిలీజ్ చేస్తే పాన్ ఇండియా మూవీ ఎదో చేస్తున్నారుకదా, ప్రచారంకోసం ఆ అకేషన్ని వాడేసుకుంటున్నారేమో అనిపించింది.
కానీ రెండురోజుల నుండీ జరుగుతున్న పరిణామాలు గమనిస్తుంటే నిజంగానే భయంవేస్తోంది.  కరోనా విశ్వరూపం చూస్తుంటే ఒళ్ళు గగుర్పొడుస్తోంది.
అసలు ఈ కరోనా మనజీవితాల్లోకి ఎలా వచ్చింది అంటే వాడెవడో చైనావాడు అడ్డమైన చెత్తా తిని గబ్బిలాల్లో ఉండే ఈ వైరస్ను వాడికంటించుకోవడామేకాక, మొత్తం ప్రపంచం మీదకే వదిలాడంటున్నారు.

వీడియో చూడడానికి ఈ క్రింద లింక్ క్లిక్ చేయ్యండి
కరోనా ఇది చైనా సృష్టించిన భూతమా?