సోమవారం, మార్చి 02, 2020

వాస్కో ద గామా

వాస్కో ద గామా గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం.

ఈ వీడియో చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే సక్స్క్రైబ్ అవ్వండి.

పవర్ పాయింట్ ఉపయోగించి యానిమేషన్ చెయ్యడం ఎలా?

పవర్ పాయింట్ ఉపయోగించి యానిమేషన్ చెయ్యడం గురించి ఈ వీడియో లో తెలుసుకుందాం.
ఈ వీడియో చూసి మీకునచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి.