మంగళవారం, ఏప్రిల్ 08, 2014

లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అస్తమయంతాష్కెంటు సమావేసమునకు వెళ్ళిన మన ప్రధానపంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అస్తమయం. వివరములకు కింది పేపరు చదవండి.

2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

reat

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Great

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి