సోమవారం, ఫిబ్రవరి 17, 2020

ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ పార్ట్-1

ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ పార్ట్-1ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్, ఆధునిక జర్మనీ నిర్మాత. జర్మనీ ఏకీకరణ సాధించిన ఘనుడు

otto von bismarck కోసం చిత్ర ఫలితం

0 కామెంట్‌లు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి