మంగళవారం, జనవరి 21, 2014

If you are beautiful...If you are beautiful...


                                                      

                 ........that's a beautiful gift from your parents.    If you make your life beautiful.....                   


            ........that's a beautiful gift to your parents.


0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి